โหวตลงคะแนนประเภท "บุคคลทั่วไป"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด

โหวตลงคะแนนประเภท "นักเรียนนักศึกษา"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด