Route 4

เส้นทางท่องเที่ยวเขตพระนคร
เส้นทางที่ 4

ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดย สสส. และกลุ่ม SATARANA


ร้านอาหารเมนูสุขภาพ (ที่เข้าร่วมโครงการ)

จุดที่ 1 บ้านลลิณ
จุดที่ 2 มนต์นมสด
จุดที่ 3 ชวนชิม
จุดที่ 4 Sweety Coffee
จุดที่ 5 รสชาติกะเพรา
จุดที่ 6 ศิริซาลาเปา
จุดที่ 7 ไก่ย่างโบราณร้านอาหารเมนูสุขภาพ (ที่เข้าร่วมโครงการ)

จุดที่ 1 บ้านลลิณ
จุดที่ 2 มนต์นมสด
จุดที่ 3 ชวนชิม
จุดที่ 4 Sweety Coffee
จุดที่ 5 รสชาติกะเพรา
จุดที่ 6 ศิริซาลาเปา
จุดที่ 7 ไก่ย่างโบราณ

หมายเหตุ เส้นทางบางส่วนยังไม่มีอุปสรรค์ในการใช้งาน กำลังรอทางกรุงเทพมหานครปรับปรุง


โหวตลงคะแนนประเภท "บุคคลทั่วไป"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด

โหวตลงคะแนนประเภท "นักเรียนนักศึกษา"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด