Route 5

เส้นทางท่องเที่ยวเขตพระนคร
เส้นทางที่ 5

ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดย สสส. และกลุ่ม SATARANA


สถานที่ท่องเที่ยว

จุดที่ 1 โลหะปราสาท วัดราชนันดาราม
จุดที่ 2 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
จุดที่ 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
จุดที่ 4 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
จุดที่ 5 หอสมุดเมืองกรุงเทพ

ร้านอาหารเมนูสุขภาพ (ที่เข้าร่วมโครงการ)

ครัวอัปษร
บ้านวรรณโกวิทสถานที่ท่องเที่ยว

จุดที่ 1 โลหะปราสาท วัดราชนันดาราม
จุดที่ 2 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
จุดที่ 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
จุดที่ 4 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
จุดที่ 5 หอสมุดเมืองกรุงเทพ

ร้านอาหารเมนูสุขภาพ (ที่เข้าร่วมโครงการ)

ครัวอัปษร
บ้านวรรณโกวิท

หมายเหตุ เส้นทางบางส่วนยังมีอุปสรรค์ในการใช้งาน กำลังรอทางกรุงเทพมหานครปรับปรุง


โหวตลงคะแนนประเภท "บุคคลทั่วไป"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด

โหวตลงคะแนนประเภท "นักเรียนนักศึกษา"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด