Route 9

เส้นทางท่องเที่ยวเขตพระนคร
เส้นทางที่ 9

ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดย สสส. และกลุ่ม SATARANA


สถานที่ท่องเที่ยว

จุดที่ 1 ป้อมพระสุเมรุ
จุดที่ 2 สวนสันติชัยปราการ
จุดที่ 3 พิพิธบางลำพู
จุดที่ 4 วัดบวรนิเวศ
จุดที่ 5 พิพิธภัณฑ์เหรียญ
จุดที่ 6 หอศิลป์เจ้าฟ้า

ร้านอาหารเมนูสุขภาพ (ที่เข้าร่วมโครงการ)

Karim Roti Mataba
Bite Me Softly
ข้าวต้มวัดบวรสถานที่ท่องเที่ยว

จุดที่ 1 สวนรมณีนาถ
จุดที่ 2 เสาชิงช้า
จุดที่ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม
จุดที่ 4 ร้านโกปี้
จุดที่ 5 วัดเทพธิดาราม

ร้านอาหารเมนูสุขภาพ (ที่เข้าร่วมโครงการ)

ร้านอาหาร 24/7
ร้านข้าวต้นเป็ดอ้วน

หมายเหตุ เส้นทางบางส่วนยังไม่มีอุปสรรค์ในการใช้งาน กำลังรอทางกรุงเทพมหานครปรับปรุง


โหวตลงคะแนนประเภท "บุคคลทั่วไป"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด

โหวตลงคะแนนประเภท "นักเรียนนักศึกษา"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด