ประกาศผลผู้เข้าประกวดรอบสุดท้าย

ประเภทบุคคลทั่วไป

กรชนก นภามรกต
ณัชชา เผ่าพหล
ณัฐธัญ เสถียรศักดิ์พงศ์
ธนาบดินทร์ สิปปภากุล
ปรินทร์ ทรงคุณแท้
มาวิน วิวัฒน์อัศวิน
ลภลพัฒน์ มะลิวัลย์
วราพล สุริยา
วัชรวงศ์ ไพฑูรย์
สุระ ทองแจ่ม

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

จิรพัส พรหมแก้ว
ญาณิศา จงภักดี
ฐปนวงศ์ ภมรพงศ์อัมพร
ธนภรณ์ ล้ำเลิศวรวิทย์
นวิญา การะเกต
พิยดา ศุภาวิศิษฏ์
ภูวสิษฏ์ บัวขาว
วรัทยา เอื้อชัยนุวัฒน์
สมชาย บุญธรรม
สิรินดา ลิมทรง

โหวตลงคะแนนประเภท "บุคคลทั่วไป"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด

โหวตลงคะแนนประเภท "นักเรียนนักศึกษา"

1.เลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ

2.กดปุ่ม "เริ่มโหวตเลย!" เข้าสู่ฟอร์มโหวตลงคะแนน

3.กดเลือกรหัสผลงานที่ชื่นชอบ

4.กดเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Twitter เพื่อยืนยันการโหวต

5.สามารถโหวต 1 ครั้งต่อ 1 ประเภทเท่านั้น

กลับไปดูผลงานทั้งหมด